Αγαλμάτιο Υγείας

Αγαλμάτιο Υγείας

Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης, 2ος-3ος αι. μ.Χ., βρέθηκε στην Κοζάνη.

Μαρμάρινο αγαλμάτιο Υγείας. Δε σώζονται το κεφάλι και τα πόδια της απεικονιζόμενης μορφής. Φοράει χιτώνα και ιμάτιο. Στην αριστερή πλευρά του κορμού ελίσσεται φίδι με το κεφάλι να ακουμπά στο στήθος της θεότητας. Το φίδι σχετίζεται άμεσα με τη θεραπευτική υπόσταση τόσο του Ασκληπιού όσο και της Υγείας. Στις απεικονίσεις της Υγείας το φίδι παγιώνεται από τους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους και έπειτα.