Ο Χριστός γιατρεύει την πεθερά του Πέτρου

Ο Χριστός γιατρεύει την πεθερά του Πέτρου

Έργο του ζωγράφου Νικολάου από το Λινοτόπι, τοιχογραφία, 1652, καθολικό μονής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Δρυόβουνο Βοΐου.

Η απεικόνιση του θαύματος της ίασης της πεθεράς του Αποστόλου Πέτρου περιγράφεται με λεπτομέρεια στο Ιερό Ευαγγέλιο: «και όταν ήρθε ο Ιησούς στο σπίτι του Πέτρου, είδε την πεθερά του κατάκοιτη και με πυρετό. Και άγγιξε το χέρι της και αμέσως την άφησε ο πυρετός και σηκώθηκε και άρχισε να τους υπηρετεί» (Κατά Ματθαίον Ευαγγελιο, 8,14). Η απεικόνιση του ζωγράφου Νικολάου στο Δρυόβουνο απεικονίζει ακριβώς τη στιγμή της θεραπείας, όταν ο Χριστός ακουμπάει το χέρι της πεθεράς του Πέτρου, για να εξαφανιστεί ο πυρετός. Η ασθενής φορά ένα κόκκινο μαντήλι στο κεφάλι και είναι ανακεκλιμένη σε ξύλινο κρεβάτι με ένα κόκκινο διακοσμημένο σκέπασμα. Στο προσκεφάλι της διακρίνεται ο Πέτρος και οι συγγενείς της, ενώ πίσω από τον Χριστό ακολουθούν οι μαθητές του Χριστού. Το κόκκινο χρώμα, συνδεδεμένο ίσως με την ερυθρότητα που προκαλεί ο πυρετός, κυριαρχεί στην παράσταση από το μαντήλι και το σκέπασμα της πεθεράς του Πέτρου έως το κόκκινο ύφασμα που είναι κρεμασμένο ανάμεσα στα δύο κτήρια στο βάθος.