Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός

Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός

δεσποτική εικόνα τέμπλου, 1797, ναός Κοίμησης της Θεοτόκου, Αυγερινός Βοΐου.

Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός ήταν δύο αδέρφια που ασκούσαν την ιατρική επιστήμη και θεράπευαν τις ασθένειες του κόσμου χωρίς να λαμβάνουν χρήματα (αργύρια), γι’ αυτό και ονομάστηκαν Ανάργυροι. Στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη δεν απεικονίζονται συνήθως τελώντας τα θαύματά τους, αλλά απλώς όρθιοι κρατώντας τα εργαλεία της επιστήμης τους. Στην εικόνα από τον ναό της Κοίμησης στον Αυγερινό Βοΐου η απόδοση των δύο αγίων είναι ιδιαίτερα λιτή, καθώς οι δύο άγιοι εικονίζονται με ενδύματα σε αντιθετικούς χρωματισμούς με μόνο διακριτικό τους τα ιατρικά τους εργαλεία. Και οι δύο κρατούν από ένα χειρουργικό άγκιστρο αλλά ο Άγιος Κοσμάς κρατάει ένα τετράγωνο κιβωτίδιο, προφανώς με ιατρικές πρώτες ύλες, ενώ ο Άγιος Δαμιανός ένα κυλινδρικό φιαλίδιο. Ανάμεσα στις δύο μορφές με κόκκινα γράμματα σημειώνεται το όνομα μιας γυναίκας, την Χάιδως της πρεσβυτέρας (ήταν δηλαδή σύζυγος ιερέα) που αφιέρωσε τη συγκεκριμένη εικόνα στους Αγίους Αναργύρους το έτος 1797. 

λεπτομέρεια της παραπάνω εικόνας