Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού

Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού

Εικόνα επιστυλίου, α΄ μισό 19ου αι, Ναός Ταξιαρχών, Εράτυρα Βοΐου.

Στην λιτή παράσταση από τον Ναό των Ταξιαρχών της Εράτυρας εικονίζεται ο Χριστός λίγο πριν θεραπεύσει τον εκ γενετής τυφλό, όπως περιγράφεται με λεπτομέρεια στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο (κεφ. 9, 1-38). Ο τυφλός εικονίζεται ως ένας νέος με δεκανίκι που σκύβει με ευγνωμοσύνη μπροστά από τον Ιησού, ο οποίος στέκεται όρθιος σε ένα παραδείσιο τοπίο με δέντρα και μια μεγάλη κλίμακα με κίονες. Στο βάθος οι Φαρισαίοι, ντυμένοι πολυτελώς, φαίνεται να δυσπιστούν για το θαύμα του Ιησού. Ο ζωγράφος της εικόνας έχει παραλείψει πολλά παραπληρωματικά μοτίβα που συνηθίζονται σε απεικονίσεις του συγκεκριμένου θέματος, για να τονίσει τα συναισθήματα του τυφλού τη στιγμή της θεραπείας του.

λεπτομέρεια της παραπάνω εικόνας